انجیلاق

تاریخ و جغرافیا

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:43  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 11:25  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ساعت 9:25  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 10:23  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 8:52  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ساعت 13:19  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ساعت 11:56  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ساعت 9:22  توسط امير احمدي  | 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 12:2  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 19:37  توسط امير احمدي  | 

معروف است که نوشیروان فرمان داد هرکس جمله حکیمانه ای بگوید چهارصد سکه طلا به او بدهند.روزی از کنار مزرعه ای میگذشت پیرمرد نود ساله ای مشغول کاشت درخت گردو بود .جلو رفت وگفت پیرمرد درخت گردو بیست سال طول میکشد تا میوه دهد عمر تو نمیرسد که بهره ای ببری .پپرمرد گفت دیگران کاشتند وما خوردیم ما میکاریم ودیگران بخورند .انوشیروان از این جمله پیر مرد خوشش آمد دستور داد چهارصد سکه طلا به او بدهند پیرمرد گفت قبله عالم درخت گردوی من همین الان ثمر داد انوشیروان خوشش آمد دستور داد چهارصد سکه طلا دوباره به اوبدهند پیرمرد به انوشیروان گفت درخت گردو سالی یک بار میوه میدهد درخت من دوبار میوه داد .انوشیروان دستور داد چهارصد سکه دیگر به او بدهند واز انجا به سرعت گذشت علت را از او جویا شدند گفت اگر بیشتر اینجا بمانیم این پیرمرد فرزانه خزانه مارا خالی میکند .
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 10:18  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 10:38  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 10:35  توسط امير احمدي  | 

مکانی که عکس آن را میبینید خانه حضرت عبدا.. وحضرت آمنه والدین پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص)که در ابتدای شعب ابوطالب در بیرون مسعی وا قع شده است . که محل تولد حضرت رسول(ص) میباشد .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی ۱۳۹۲ساعت 9:40  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 11:49  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ساعت 22:57  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ساعت 18:20  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲ساعت 18:36  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 22:42  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ساعت 19:46  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ساعت 10:25  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ساعت 22:41  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:40  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ساعت 11:43  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ساعت 9:15  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:19  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 11:9  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:9  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ساعت 10:22  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 15:45  توسط امير احمدي  | 

مطالب قدیمی‌تر