انجیلاق

تاریخ و جغرافیا

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 10:23  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 8:52  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ساعت 13:19  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ساعت 11:56  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ساعت 9:22  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳ساعت 12:2  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 19:37  توسط امير احمدي  | 

معروف است که نوشیروان فرمان داد هرکس جمله حکیمانه ای بگوید چهارصد سکه طلا به او بدهند.روزی از کنار مزرعه ای میگذشت پیرمرد نود ساله ای مشغول کاشت درخت گردو بود .جلو رفت وگفت پیرمرد درخت گردو بیست سال طول میکشد تا میوه دهد عمر تو نمیرسد که بهره ای ببری .پپرمرد گفت دیگران کاشتند وما خوردیم ما میکاریم ودیگران بخورند .انوشیروان از این جمله پیر مرد خوشش آمد دستور داد چهارصد سکه طلا به او بدهند پیرمرد گفت قبله عالم درخت گردوی من همین الان ثمر داد انوشیروان خوشش آمد دستور داد چهارصد سکه طلا دوباره به اوبدهند پیرمرد به انوشیروان گفت درخت گردو سالی یک بار میوه میدهد درخت من دوبار میوه داد .انوشیروان دستور داد چهارصد سکه دیگر به او بدهند واز انجا به سرعت گذشت علت را از او جویا شدند گفت اگر بیشتر اینجا بمانیم این پیرمرد فرزانه خزانه مارا خالی میکند .
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 10:18  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 10:38  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 10:35  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 11:21  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 11:33  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد ۱۳۹۳ساعت 11:27  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۳ساعت 9:16  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ساعت 12:42  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ساعت 10:36  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 11:55  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 9:34  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  جمعه دوم خرداد ۱۳۹۳ساعت 10:17  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 11:19  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 10:50  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 17:42  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۳ساعت 9:56  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 12:52  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 12:14  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 17:34  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 11:5  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۲ساعت 22:51  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۲ساعت 22:36  توسط امير احمدي  | 

+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ساعت 19:38  توسط امير احمدي  | 

مطالب قدیمی‌تر